Technické služby Tetín s.r.o. - Váš partner v oblasti ukládání odpadů a v komunálních službách.

Společnost Technické služby Tetín s.r.o. byla založena v červenci 2013 pod původní firmou Modrý lom Damil s.r.o. Až do konce roku 2017 se společnost věnovala výhradně činnosti ukládání odpadů (výkopové zeminy a kameniva) v rámci rekultivace areálu Modrého lomu u Tetína.

Od počátku roku 2018 společnost zastřešuje i veškeré činnosti technických služeb, které zajišťuje nejen pro obec Tetín a její občany, ale nabízí je i dalším obcím a podnikatelům v okolí Tetína. Jednatelem společnosti je od roku 2016 místní občan Ing. Tomáš Báča.